8 Ocak 2021

İçme Suyu Elde Etmek Amacıyla Deniz Suyu Nasıl Arıtılır?

Gelişmekte olan teknoloji, modern dünyanın sahip olduğu pek çok sıkıntıya çare olabilecek çözümler üretmektedir. Geçmişte hayal bile edilemeyen imkanlar bugün birçokları tarafından bilinmekte ve hatta kullanılmaktadır. Bu teknolojilere, son dönemlerde gündelik hayatımızda giderek önem kazanan su arıtmayı da dahil etmemiz gerekir. Özellikle deniz suyu nasıl arıtılır sorusu, bu noktada yanıtı bilinmesi gereken mühim bir konudur.

Gerek küresel ısınmanın etkisiyle yağışların ciddi anlamda etkilenmesi, gerekse de dünya nüfusunun kontrolsüz bir biçimde artış göstermesi, içilebilir tatlı su kaynaklarının bir noktada yetersiz kalmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, herhangi olası bir su kıtlığına mahal vermemek adına deniz suyunu tuzdan arıtarak içilebilir kıvama getirmek adına bazı teknolojiler geliştirilmiştir.

Kaliteli ve içilebilir suyun insan yaşamındaki yeri doldurulamaz etkisinden hareketle, temiz ve sağlıklı arıtma suyunun adresi Miato olarak bugünkü içeriğimizde deniz suyu nasıl arıtılır sorusunu detaylı bir şekilde mercek altına alıyoruz.

Deniz Suyunun Yapısı

Hafif dalgalı mavi bir deniz görseli

Deniz suyu nasıl arıtılır konusuna geçmeden önce, deniz suyunun kimyasal yapısını ve sahip olduğu bileşenleri ele alarak arıtmanın neden önemli olduğunu açıklamak istiyoruz.

Deniz suyunun içerisinde %96,5 oranında su bulunmaktadır. Geri kalan %3,5’luk oran ise tuz minerali içermektedir. Bu oran ilk etapta oldukça düşük bir yüzde gibi görünebilir ancak suyun ideal tadı ve dolayısıyla doğrudan tüketimi için uygun değildir.

Deniz suyunun tuzluluğu, sıcaklık ve buharlaşmanın yüksek olduğu bölgelerde artabilirken, buzul erimelerinin görüldüğü yerlerde mineral seyrelmelerinden ötürü düşüş gösterebilmektedir.

Ayrıca, denizlerin ve okyanusların atmosfer ile arasındaki gaz alışverişi Nitrojen, Oksijen, Karbondioksit ve Argon gibi gazların çözünerek suya karışmasını sağlamaktadır. Oksijen ve Nitrojen denizlerdeki canlı yaşamının devamlılığında belirleyici olan unsurların başında gelmektedir.

Kısacası deniz ve okyanus sularının ihtiyaç dahilinde kullanılabilmesi için barındırdığı yüksek tuz oranından arıtılması şarttır. Böylelikle tatlı su kaynaklarının yetersiz kaldığı coğrafyalarda canlı varlığının sürdürülebilmesi adına tercih edilen bir sistem olmuştur.

Deniz Suyu Nasıl Arıtılır?

Deniz suyu nasıl arıtılır sorusuna yanıt bulmak, bu teknolojinin sağladığı faydaları öğrenirken ekolojik olarak ne tür zararlar verdiğini kavramak açısından oldukça gereklidir.

Uzun yıllardır Orta Doğu ülkelerinde, Avrupa’nın belli bölgelerinde ve Afrika kıtasında kullanımı görülen deniz suyu arıtma sistemleri bu coğrafyaların içilebilir tatlı su kaynaklarına erişmekte yaşadığı güçlüklerden ötürü kurtarıcı bir çözüm olarak görülmektedir.

Su kaynaklarındaki mevcut sınırlılığa binaen çok çeşitli desalinasyon teknolojleri geliştirilmiştir. Bu teknolojiler çalışma prensipleri ve süreçlerine göre farklılık göstermektedir.

Ters Ozmoz

Ters ozmoz yöntemi ile su arıtmada kullanılan filtrelere ait bir görsel
Deniz suyu arıtma teknolojilerinde yaygın olarak kullanılmakta olan sistemlerin başında ters ozmoz yöntemi gelmektedir. Ters ozmoz çapraz akış prensibiyle çalışan ve deniz suyunda bulunan tuz mineralini membran teknolojisi ile sudan ayrıştırtıran fiziksel bir arıtma yöntemidir. Ters ozmozun ayırıcı ve belirleyici unsuru, deniz suyuna basınç uygulanmasıdır.

Ters ozmoz ile hücre duvarları temiz suyu geçirirken mineralleri ayırarak gerisinde bırakmaktadır. Böylelikle membranın bir tarafında içme suyu kalırken diğer tarafında ise tuz kalıntıları kalmaktadır.

Ters ozmoz teknolojisi ile ilgili kapsamlı bir bilgi için Ters Osmoz Nedir, Su Arıtma Sistemleri İçin Neden Önemlidir? başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Elektrodiyaliz

Deniz suyu nasıl arıtılır sorusuna yanıt olarak verebileceğimiz bir diğer teknoloji ise elektrodiyaliz yöntemidir. Elektrodiyaliz yönteminde iyonlar, iyon seçici membranlarda elektrik akımı aracılığıyla ayrıştırılmaktadır.

Bu yöntemde su içerisinde bulunan çözünmüş iyonlar, yarı geçirgen membranlardan aktarılarak uzaklaştırılır. Kısacası membranlar negatif yüklü iyonların geçişine izin vermezken pozitif yüklü olanların akmasını sağlar ve bu prensibe dayalı olarak bir arıtma gerçekleştirir.

Çok Kademeli Flaş Damıtma

Bu yöntemde membran sistemlerden farklı olarak arıtma işlemi için ısı enerjisinden faydalanılmaktadır. Flaş damıtma yönteminde deniz suyu, öncelikle flaş odalarında ön ısıtma aşamasından geçmektedir. Ardından bir ısı değiştirici içerisinde işlem için gerekli olan en yüksek ısıya ulaştırılır. Isı ve basıncın etkisiyle buharlaşan su, boruların üzerinde yoğunlaşarak damıtılmış temiz suya dönüşür.

Arıtmadan arta kalan tuzlu su ise artı bir ısı uygulamasına gerek kalmadan tekrar flaş işlemine tabi tutulur. Bu işlem ile bir günde yaklaşık 600.000 metreküpe kadar temiz içme suyu elde edilebilir.

Çok Etkili Damıtma

Bu arıtma işlemi de yine ısı etkisiyle yürütülen ayrıştırma çalışmalarından bir tanesidir. Çok etkili damıtmada, flaşlı damıtma sisteminden farklı olarak birbirine bağlı olan ve sırasıyla görevlerini yerine getiren kazanlar söz konusudur. Arıtılmak üzere toplanan deniz suyu ön ısıtmadan geçirilir ve kazanlarda buharlaştırılır. Arıtılmış olan tatlı su buharı yoğunlaştırılarak biriktirilir. Bu damıtma yöntemi ile bir gün içerisinde 100.000 metreküp kadar arıtılmış su üretilebilir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan içme suyu yapımı yöntemleri hakkında bilgi için Su Nasıl Temizlenir? İçme Suyu Elde Etmenin Yolları konulu blog yazımıza göz atabilirsiniz.

Deniz Suyu Arıtmanın Çevresel Etkileri

Bacalarından duman çıktığı görülen deniz kenarındaki bir su arıtma tesisi
Teknoloji, yaşadığımız birçok soruna etkili ve kalıcı çözümler üretirken beraberinde doğayı ve çevreyi orta ve uzun vadede olumsuz etkileyecek sıkıntılara da imza atabilmektedir. Deniz suyu nasıl arıtılır sorusunun yanıtı ile ilgilenirken dikkat etmemiz gereken önemli bir mevzu da oluşabilecek çevresel atıklardır.

Bu atıkların içerisinde elbette en başta atık tuz mineralleri yer almaktadır. Bu tuzların ayrıştırma işleminin ardından hızlı bir çözünme gerçekleşmesi amacıyla yeniden denizlere dökülmesi suda yaşayan canlıların hayatları için göz ardı edilmemesi gereken bir tehdit oluşturmaktadır.

Ayrıca denize dökmenin yanı sıra toprak altına gömmek gibi bir yöntem de yine ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyecek ve tatlı su kaynaklarının kimyasal yapısını bozacak başarısız çözümlerden biri olacaktır.

Bir diğer zararlı etken ise ayrıştırma işleminin gerçekleştiği tesislerin neden olduğu yüksek karbondioksit salınımıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak karbondioksit salınımının kontrolü konusunda etkili bir girişim olacaktır.

Dolayısıyla deniz suyu arıtımı, yalnızca tatlı su kaynaklarına erişimin sınırlı olduğu bölgelerde kullanılması gereken bir teknolojidir diyebiliriz. Uzun vadede doğanın dengesini, var olan içme sularının kalitesini ve canlı yaşamının geleceğini korumak adına tüm bu riskleri göz önüne alarak adım atmak elzemdir.

Temiz İçme Suyunun Önemi

Deniz suyu nasıl arıtılır, hangi teknolojiler kullanılır ve bu sistem ne gibi etkilere sahiptir gibi pek çok sorunun yanıtını sizler için araştırdık. Hijyenik ve kaliteli içme suyunun önemini ve her canlının yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için günlük olarak belli bir miktarın üzerinde su tüketmesi gerektiğini ise hepimiz biliyoruz.

Bu sebeple içme suyu ihtiyacımızı karşılayabilmek adına farklı yöntemlere başvuruyoruz. Devamlı olarak hazır su alımına alternatif olan, daha sağlıklı bir tüketim ve uzun vadede tasarruf vadeden ev tipi su arıtma sistemleri ise bunların başında gelmektedir.

Miato, geliştirdiği akıllı cam su tankı sayesinde uzun ömürlü ve kaliteli bir su arıtma teknolojisini kullanıcılarına sunarken, ters ozmoz sistemiyle çalışan cihazlarıyla da zararlı bakterilerden ve kimyasallardan arınmış sağlıklı bir su hizmeti sağlamaktadır.

Temiz ve güvenilir içme suyunu evinize taşıyan Miato ile hak ettiğiniz tazeliğe ve hijyene rahatlıkla ulaşabilir, kaliteli su tüketiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Genel
About Miato

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sepet