2 Ekim 2020

Su Döngüsü Nedir? Su döngüsü Nasıl Gerçekleşir?

Doğadaki yaşamın ana kaynağı su sürekli olarak bir devinim içerisindedir. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza gibi maddenin farklı hallerinde doğaya hayat verir.

Peki su döngüsü nedir? Su döngüsü kısaca suyun, yoğunlaşma, buharlaşma, yağış ve akış şeklinde bir döngü içerisinde olması durumudur.

Su ihtiyacımızı giderdiğimiz tatlı suyun oluşmasını da su döngüsüne borçluyuz. Canlı yaşamının devamlılığındaki en büyük etmen olan su döngüsü, aynı zamanda hidrolojik döngü olarak da bilinir.

  • Hava koşullarındaki değişmenin en büyük etkenlerinden biri olmasından dolayı su döngüsü iklimsel olayları belirlemede de önemli rol oynar.
  • Yerküre, su küre, atmosfer arasında devinim yaparak maddenin üç farklı halini alabilen su, katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunur.

Herhangi bir başlangıç noktası olmamakla beraber, su döngüsünü en basit anlamda şu şekilde ele alabiliriz:

Yeryüzünde sıvı halde bulunan su, buharlaşarak atmosferde gaz haline ulaşır. Gaz halindeki su yoğunlaşarak yağış oluşturur ve sıvı hale geri döner. Benzer şekilde yeryüzünde katı halde bulunan su, örneğin buzullar, eriyerek sıvı hale geçer. Aynı döngü sürekli olarak tekrarlanır.

Yeraltı suları, okyanuslar, nehirler gibi su kaynaklarının yanı sıra bitkiler de su döngüsüne katkı sağlar. Depoladıkları suyu terleme yoluyla gaz hale çeviren bitkiler su döngüsünde yer edinirler.

Su Döngüsü Kaynağı: Dünya Su Rezervleri

yerküre

Gelelim su döngüsünün kaynağına… Dünyadaki su miktarının %96.5’ini okyanuslar, %2.5’ini ise tatlı su oluşturmaktadır. Bununla birlikte, tatlı su kaynaklarının yalnızca %1.2’si yeryüzünde bulunurken %30.1’ini yer altı suları ve %68.7’sini ise buzullar ve buz tabakaları oluşturur.

Yüzeydeki tatlı suların büyük çoğunluğu toprak buzu ve don tabakadır (%69.0). Bir diğer tatlı su kaynağı ise yüzey tatlı suyu kaynağının %20.9’unu oluşturan göllerdir. Bu yüzdenin kalan dilimini karşılayan kaynaklar ise bataklıklar, nehirler, canlılar ve atmosferdir.

Yüzeydeki tatlı suyun yalnızca çok küçük bir bölümünü (%0.49) oluşturan nehirler aslında su ihtiyacımızın büyük çoğunluğunu karşılayan su kaynaklarıdır.

Sabit Su Miktarı

mavi arka plan önünde kartondan yapılmış lacivert su damlası görseli

Suyun bu devamlı döngüsü sizi yanıltmasın. Ne kadar buharlaşsa da dünyadaki su miktarı sabit kalır. Yani su miktarında herhangi bir azalma veya eksilme olmaz. Dünya okyanuslardan atmosfere, oradan yeryüzüne ve yer altına, sonrasında tekrar atmosfere şeklinde aynı miktarda suyla su döngüsünü devam ettirir.

Su Döngüsü Nasıl Oluşur?

Su döngüsü üzerindeki başlıca etmen mevsim ve sıcaklık değişiklikleridir.

Yaz mevsiminde yükselen sıcaklıkların etkisiyle yeryüzündeki sular daha fazla buharlaşır ve su seviyelerinde azalma gözlemlenir. Kış aylarında ise yoğuşma artışı ile yağış, kar, yağmur, dolu gibi farklı şekillerde gözlemlenir.

İlkbaharın gelişiyle sıcaklıklar yeniden artmaya başlar ve kışın buz, kar gibi katı hallere bürünen su eriyerek yeniden sıvı hale geçer. Eriyen kar ve buz suları toprak yüzeyinden yer altına sızarak yer altı su kaynaklarını oluşturur. Yeryüzünde kalan sular ise akarsular gibi su kaynaklarını besler veya oluşturur. Bu şekilde su döngüsü oluşmuş olur.

Su Döngüsü Nasıl Gerçekleşir?

gün batımında deniz dalgaları

Doğadaki su döngüsü için gerekli iki ana etken şunlardır

  • Yer çekimi
  • Güneş enerjisi

Okyanuslarda bulunan tuzlu su, sıcaklığın yani güneş enerjisinin etkisiyle buharlaşarak atmosfere karışır. Atmosfere karışan bu su, buharlaşırken tuzu okyanusta bırakır. Gaz haline geçen su, sonrasında soğuk hava nedeniyle yoğunlaşır ve yerçekiminin etkisiyle yeryüzüne yağış olarak iner. İklime ve hava şartlarına göre bu yağış, kar, yağmur, dolu gibi farklı şekillerde görülebilir.

Su döngüsündeki en büyük örnek olarak okyanusu versek de suyun bu devinimini dünyadaki büyük küçük bütün su kaynaklarında gözlemleyebiliriz. Bitkilerin terlemesi, göller, nehirler gibi nispeten daha küçük su kaynakları gibi faktörler de bunlara dahildir.

Su Döngüsü Aşamaları

su döngüsü çizimi yapan küçük kız

Su döngüsü pek çok aşamadan oluşur. Su döngüsü aşamaları, buharlaşma, yağış, erime, terleme, yüzey akışı, yer altı sularının okyanuslara dökülmesi gibi bileşenleri kapsar. Bu aşamalar temel iklim ve su sistemlerini dengede tutan yapı taşları gibidir.

1. Buharlaşma

buharlaşan göl suyu

Buharlaşma, suyun sıvı halden gaz hale geçmesidir. Buharlaşma süreci güneşten gelen ısı enerjisinin su moleküllerini ayrıştırıp gaza dönüştürmesiyle gerçekleşir.

2. Yoğuşma

camdaki su damlaları

Yoğuşma, gaz haldeki suyun soğuyarak sıvı hale dönmesiyle oluşur. Buharlaşmanın tersi olarak bu süreçte, gaz halindeki su ısı kaybeder ve moleküller arası bağı güçlenir.

3. Terleme

üzerine su damlaları olan yapraklar

Doğamızın akciğerleri olan bitkiler de su döngüsünde yer alır. Bitkiler bulundurdukları fazla suyu terleme yoluyla dışarı atarlar. Gaz halinde atmosfere karışan bu su ile döngü devam eder.

4. Yağış

yağmur bulutları

Yoğuşarak havadaki gaz moleküllerinden daha ağır bir hale gelen su, yerçekiminin de etkisiyle yeryüzüne yağış olarak iner. Havanın sıcaklığına göre değişen yağış şekillerine örnek olarak kar, dolu ve yağmuru verebiliriz. Isı kaybettikçe moleküller arası bağı kuvvetlenen su, gaz halden sıvıya, sıvıdan da katı hale geçer.

5. Erime

karlı kayalıklar

Yeryüzünde bulunan tatlı suyun büyük bir bölümünü buzullar ve buz örtüsü oluşturur. Düşük sıcaklık nedeniyle birbirine yaklaşan moleküller katı halde bulunur. Hava sıcaklığının artması bu molekül bağlarının zayıflamasına yol açar. Bunun sonucunda da erime gerçekleşir.

Kışları soğuk etkisiyle donan nehirler veya buzlar bir bakıma su depolamış olur. Depolanan bu tatlı su kaynakları, ilkbaharda sıcaklığın artmasıyla beraber erir. Bu sayede su döngüsü ve varlığı uzun süreli olarak desteklenmiş olur.

6. Yüzey akışı

dağların arasında akan su ve masmavi gökyüzü

Yağan yağmurun eriyen buzun ve karın bir kısmı toprak tarafından emilir. Toprak suyu geçirmediği veya doyduğu zaman yüzeyde kalan su eğimin yönüne doğru akmaya başlar. Yüzeyden akan sular, akarsular gibi su kaynaklarına karışır. Sonrasında su döngüsü, bu suların buharlaşmasıyla yenilenir.

7. Sızma

mağara içi

Yeryüzüne düşen yağışlar, geçirgen toprak ve kaya yüzeylerinden yeraltına ulaşarak sızma işlemini gerçekleştirir. Sızma akiflerin, yani yeraltı sularının ve minerallerin oluşumunu sağlar. Yeraltına inen bu sular daha sonra tekrar yüzeye çıkabilirler.

8. Su kaynağı

akan su

Su kaynağı nasıl oluşur? Yeraltı suları, yani akifler yüzeyden taşacak kadar dolduklarında su kaynağı oluşturur. Herhangi bir kaya çeşidi içinde oluşabileceği gibi genellikle kolayca kırılabilen veya çözünebilen yapıda olanların içinde görülür.

Doğadan Esinlendik

miato su aritma cihazı

Tıpkı doğanın, su döngüsü ile canlılara tatlı su kaynakları oluşturduğu gibi MIATO da sizlerin daha kaliteli ve sağlıklı su ihtiyacını karşılama fikriyle yola çıktı. MIATO cam tanklı akıllı su arıtma cihazı ile evinizdeki ve işyerinizdeki suyu daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Peki MIATO nasıl daha sağlıklı bir su çözümü sunuyor?

Ters osmoz sistemi ile daha konsantre bir çözeltiden, daha seyreltik bir çözeltiye geçirdiği suyu ideal içme suyu haline getirir. MIATO ön filtreler, son filtreler ve membran yardımıyla bu işlemi gerçekleştirir.

Ters osmoz sistemi hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayın.

MIATO cam tanklı akıllı su arıtma cihazını damacana sulardan ve diğer arıtma cihazlarından farklı ve özel kılan ise cam depolama haznesidir. Plastik malzemelerden yapılan su hazneleri sıcaklık gibi sebeplerden dolayı kanserojen madde ve zararlı organizmalar üretirler.

Cam depolama ile sağlıklı ve kaliteli suyunuz bu zararlı organizmalardan korunur.

Su size yaşam verir. Sağlıklı ve iyi bir yaşam için temiz ve kaliteli su tüketmelisiniz. MIATO ile siz ve sevdikleriniz için en sağlıklı su artık elinizin altında.

Genel
About Miato

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sepet